Албумот РАНИ е за поврзаноста на духот и генот.
(The album WOUNDS is about the connection of the spirit and the heritage).


Албумот ХОРИЗОНТ е за индивидуалноста и слободата на духот.
(The album HORIZON is about individuality and the freedom of spirit).


Албумот наречен "Првични звучни скици", содржи нови први верзии на песни за идни албуми.
(The album, called "THE DEMO VERSIONS", contains new first versions of songs for future albums).


Албумот БЛАГОДАР е посветени на личности, нешта и теми кои мене лично многу ми значат.

(The album Offering is about people and themes that are important to me).


Албумот ВЗАЕМНИНИ е мозаик од музички идеи создаден заедно со повеке соработници, како специјални гости.
(The Collective album is a mosaic of musical ideas created in collaboration with several special guests).


Албумот МОСТОВИ / BRIDGES потврдува дека музиката, како и сите други уметности, не признава граници.
(The album МОСТОВИ / BRIDGES reaffirms that music, like all art, knows no borders).


Идејата за албумот ДВОЈНОСТИ се роди од потребата да истовремено се градат различни верзији на исто музичко размислување.

(The album Dualities was born out of the goal to develop various versions of the central musical idea).


Албумот СИЛИ / FORCES ја доловува магијата која се создава кога во исто време повеќе музичари се соединуваат да креираат на иста музичка испирација.
(The album СИЛИ / FORCES captures the magic that is created when at the same time several musicians work together on the same musical inspiration).


Албумот "Невидлив Порој" е посветен на креативниот процес кога музиката се материјализира самата себеси и извира од вечноста преку оние кои ја дестилираат низ сопственото битие, без концептуално да ја премислуваат и планираат.

(The album "Invisible Torrent" is dedicated to the creative process when the music materializes on its own, springing out of those who distill it through their own essence, without prior conceptualization or planning.).


Албумот ПРЕРОДБА е наменет за интернационални пејачи кои треба да изберат една своја омилена од веќе издадените 130 песни, и да ги искористат постоечките текстови преведени од македонски на еден светски јазик.

(The album REVIVAL features international singers performing songs they’ve chosen from 130 tunes released so far, but with existing lyrics translated from Macedonian into one of the world languages).


Анастасија - Мојата група од крајот на 80-тите.
(Anastasia - My band from the late 80's.)


Падот на Византија - Мојата група од почетокот на 80-тите.
(The Fall of Byzantium - My band from the early 80's.)