Невидлив Порој

Од девственоста на цветот
До волшебноста на летот
Од блесокот во далечината
До тајните на длабочината

Од спокојството тивко
На благото битие кревко
Од меката страдална душа
До болката што не се слуша

Во устата гневна
Нема мудрост древна
Врз надежта вечна
Колва клевета мрачна

Невидлив порој
Тој што те пресоздава
Невидлив порој
Срцето само неа ја бара

INVISIBLE TORRENT

From the innocence of
The bloom
To the magic of the
Flight
From the glimmer in the
Distance
To the secrets of the deep

From the calm of
The soft quiet creature,
From the tender
Aching soul
To the pain
You can’t hear

In the words of anger
No ancient wisdom lies
In the hope eternal
A dark curse resides

Invisible torrent
recreates you boldly
Invisible torrent
The heart yearns for her only

СУДБИНА

Денот на одлука доаѓа
Опитот на проклетство предупредува
Желбите растат разгорени
бестрашното срце поигрува

Таа се одалечува, преубава,
неочекувана тежина никне
осаменоста притиска од далечина
вредностите обезличени потонуваат

Мајката плаче низ насмевка
неизвесноста чука во подсвеста
Патот долг, непредвидлив,
надежта се множи незапирлива

Судбината немилосрдно притиска,
данокот на вечноста надоаѓа,
Сржта одвнатре зоврива и
отпорот тивко замира.
ПОТОМСТВО

Најпрво
Проколнати по име од сите
Прегазени по илјада пати
Гневот низ мразот ќе никне
Од душата во немир запустена

Повторно
Од јуди лажни сродници
И лицемерни спасители
Од раните најдлабоки
Растат новите крстители

Потомство
Од лозата намножени
По белиот свет расеани
Со правдина во погледот и
Со болка грчлива оцртани