Албумот РАНИ е за поврзаноста на духот и генот.
(The album WOUNDS is about the connection of the spirit and the heritage).


Албумот ХОРИЗОНТ е за индивидуалноста и слободата на духот.
(The album HORIZON is about individuality and the freedom of spirit).


Албумот наречен "THE DEMO VERSIONS", содржи нови први верзии на песни за идни албуми.
(The album, called "THE DEMO VERSIONS", contains new first versions of songs for future albums).


Албумот БЛАГОДАР е посветени на личности, нешта и теми кои мене лично многу ми значат.

(The album Offering is about people and themes that are important to me).


Албумот ВЗАЕМНИНИ е мозаик од музички идеи создаден заедно со повеке соработници, како специјални гости.
(The Collective album is a mosaic of musical ideas created in collaboration with several special guests).


Албумот МОСТОВИ / BRIDGES потврдува дека музиката, како и сите други уметности, не признава граници.
(The album МОСТОВИ / BRIDGES reaffirms that music, like all art, knows no borders).


Идејата за албумот ДВОЈНОСТИ се роди од потребата да истовремено се градат различни верзији на исто музичко размислување.

(The album Dualities was born out of the goal to develop various versions of the central musical idea).


Албумот СИЛИ / FORCES ја доловува магијата која се создава кога во исто време повеќе музичари се соединуваат да креираат на иста музичка испирација.
(The album СИЛИ / FORCES captures the magic that is created when at the same time several musicians work together on the same musical inspiration).


Анастасија - Мојата група од крајот на 80-тите.
(Anastasia - My band from the late 80's.)


Падот на Византија - Мојата група од почетокот на 80-тите.
(The Fall of Byzantium - My band from the early 80's.)


How can we help you?